Meditatie

Wat is Meditatie? Mediteren komt van het woord meditare en betekent in het midden brengen. Medi = midden en tare = brengen. Het is de oefening van de aandacht om zich naar binnen te richten. Door te mediteren komen de activiteiten van de geest tot rust. In het dagelijks leven wordt onze aandacht naar buiten […]

Read More

Overbrug de Kloof

  In onze wereld is er een kloof tussen het alom heersende materiĆ«le wereldbeeld en spiritualiteit. Veel mensen weten en ervaren niet dat ons diepste wezen bewustzijn is. Hierdoor zijn we als het ware vervreemd geraakt van onszelf en onze medemensen. We identificeren ons met maar een deel van onszelf en denken dat dit het […]

Read More