Training

 
Op het gebied van trainingen en workshops zijn er meerdere mogelijkheden. Daarbij kunnen de trainingen zowel individueel als in groepen gegeven worden.

Training Beter Communiceren

Deze training, gebaseerd op de theorie van Transactionele Analyse, brengt in kaart hoe gevoelens en oordelen een effect hebben op de wijze waarop je communiceert. In de training leer je effectiever communiceren. Deze training maakt interne en externe communicatieprocessen inzichtelijk.

Training de Dramadriehoek

Deze Transactionele Analyse training is effectief in situaties waar communicatie spaak loopt en er geen openheid ervaren wordt of zelfs sprake is van angst, onderdrukking, boosheid, onduidelijkheid of ineffectieve communicatie. Als binnen groepen of organisaties mensen niet doen wat ze gevraagd wordt, of als samenwerking niet meer gaat.

Bij de Dramadriehoek speelt het al dan niet nemen of afschuiven van verantwoordelijkheid een belangrijke rol. Deze problematiek kan op het niveau van het individu of op het niveau van een groep spelen.

Praktische informatie

Deze beide trainingen zijn ontwikkeld voor het VU Ziekenhuis in Amsterdam. Doordat de training enorm succesvol en effectief is, wordt deze nu ook aan andere organisaties aangeboden.

De lengte van de training is afhankelijk van het probleem dat er speelt en de omvang van de groep. Illuminousz past de training altijd aan zodat het goed aansluit bij de situatie van de cliënt. Neem contact op voor een oriënterend gesprek.

De trainingen kunnen ook op individueel niveau gegeven worden. De lengte is dan anderhalf uur en de kosten bedragen € 90. Neem contact op voor meer informatie.

Share