Coaching

 

Coaching kan een oplossing zijn bij:

  • Moeite om te plannen en structuur aan te brengen
  • Niet vervuld of gelukkig voelen
  • Problemen in relaties
  • Vervelende situaties op of negatieve beleving van het werk
  • Moeite met sociale contacten
  • Eenzaamheid
  • Verslavingsgevoeligheid et cetera

Een coaching traject start met een intakegesprek. Samen met coach Marietta Brongers vindt er  een inventarisatie plaats om in kaart te brengen waar je tegenaan loopt en welke inzichten belangrijk voor je zijn.  Op basis van dit gesprek zal Marietta aangeven of en op welke manier zij de begeleiding het beste invulling kan geven.  Vervolgens wordt er afgesproken hoeveel sessies er nodig zijn om het gewenste resultaat te bereiken. Dit is per situatie verschillend. Soms zullen er maar een paar sessies nodig zijn en in andere gevallen in het zelfs mogelijk en nodig om een jaar of langer begeleid te worden. Regelmatig vindt er een evaluatie plaats of de gestelde doelen zijn behaald.

Coaching is op locatie bij Illuminousz of via Zoom of SkypeMail of bel voor meer informatie.

Turbo Traject

In een Turbo Traject wordt een probleem in korte tijd grondig aangepakt.

Je werkt op vele manieren aan jezelf en je krijgt een diepgaand inzicht in je blokkades. Na het vaststellen van de probleemgebieden, worden de doelen waar je aan wilt werken geformuleerd. Op basis van de doelen wordt de focus voor de sessies bepaald.

Zo is er is aandacht voor jouw leefstijl.  Je leert een aantal meditatietechnieken en je krijgt zicht op jouw innerlijke dialoog. Verder daal je af naar het onderbewuste en spoor je zelf de blokkades op die je in jouw onderbewustzijn vasthoudt. In de afrondende fase evalueren we diepgaand of er nog overgebleven knelpunten zijn.

Als je de richtlijnen volgt, is succes gegarandeerd!

Mail of bel voor meer informatie.

 

Gelukkig zijn kan je leren!

Mensen die tegen een burn-out aan zitten kunnen dit speciale traject volgen. Het traject is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat je niet volledig onderuit gaat. En om op korte termijn verandering in je leven aan te brengen, waardoor je weer goed in je vel komt te zitten. Vaak heb je zelf niet door welke onderliggende patronen je hebt ontwikkeld waardoor je opgebrand raakt. In dit traject krijg je diepgaand inzicht in deze patronen en overtuigingen. Je krijgt een gereedschapskist met tools om te leren zelf oplossingen te vinden voor je problemen. Je wordt weer energiek, ontspannen en gelukkig!

Mail of bel voor meer informatie.

Share

Leave a Reply