Bewustzijn

Overbrug de Kloof

 
In onze wereld is er een kloof tussen het alom heersende materiële wereldbeeld en spiritualiteit.

Veel mensen weten en ervaren niet dat ons diepste wezen bewustzijn is. Hierdoor zijn we als het ware vervreemd geraakt van onszelf en onze medemensen. We identificeren ons met maar een deel van onszelf en denken dat dit het geheel is.

Door kennis, training en meditatie kunnen we onze essentie weer gaan ervaren. Door diep naar binnen te kijken en daar onze essentie te ervaren, zien we dat ons wezen bewustzijn is. Strijd is dan niet meer nodig en conflicten verdwijnen. Dan bloeien we op, hebben we harmonieuze relaties en ervaren we geluk. Dan weten we weer op het diepste niveau dat we spirituele wezens zijn en dat we een lichaam hebben om ons fysiek in uit te kunnen drukken. Voor een blijvende en effectieve verandering in onszelf en de wereld is het nodig om ons opnieuw te herinneren wie we in wezen zijn.

Onze essentie is bewustzijn en er is maar een bewustzijn! Dit te ervaren maakt ons gelukkig!

overbrug de kloof

Meer weten? Contacteer Marietta Brongers via mail of telefoon.
 
 

Share