Bewustzijn

Geneeskracht van water

Masaru Emoto: geneeskracht van water
water 1water 2

Dr. Emoto heeft uitgebreid onderzoek verricht naar water over de hele wereld, niet zozeer als wetenschappelijk onderzoeker, maar meer vanuit het perspectief van een oorspronkelijke denker. Na verloop van tijd realiseerde hij zich dat water ons door middel van bevroren kristallen zijn ware aard onthult. Hij verricht nog steeds onderzoek en heeft diverse invloedrijke boeken geschreven: De boodschap van water, Water weet het antwoord, Het geheime leven van water, Het wonder van water en (voor kinderen) Water heeft een geheim.

Water: de genezer in onszelf
Waarom zijn we zo gefascineerd door water? Al sinds de vroegste tijden werd het beschouwd als symbool van de ziel en als prima materiade voornaamste substantie van het universum. Het leven zelf ontwikkelde zich vanuit de zee, de menselijke foetus wordt omhuld en beschermd door het vruchtwater en ons lichaam bestaat voor minstens 70 procent uit water – de voorbeelden zijn talloos. Water als fysieke substantie bezit enkele van de elementen (2 atomen waterstof (H) en een atoom zuurstof (O)) die leven op aarde mogelijk maken.

water 3

Water moet stromen – Al wat leeft is in beweging
Een druppel water kan zijn reis beginnen als water en vervolgens verdampen en van vorm veranderen. Hij is nog steeds water, maar niet meer hetzelfde als tevoren. Niettemin is dezelfde kennis, dezelfde informatie, nog steeds aanwezig. Ditzelfde gaat op als hij bevroren is. Volgens Emoto is het proces van verdamping gelijk aan sterven. Ook dan verandert onze gedaante, onze vorm. Het lichaam lost op, maar de informatie die de ziel heeft vergaard – alle ervaringen en verworvenheden – blijft behouden. Nu begint de ziel haar eigen reis. Zij ontwikkelt zich verder en rijpt tot het tijd is weer op aarde te incarneren – net als de waterdruppel opstijgt als condens, als regen neerdaalt uit een wolk, wegsijpelt in de aarde en na heel lange tijd (honderd tot duizend jaar) weer aan de oppervlakte komt als artesische bron. We weten niet precies welke processen een waterdruppel binnen in de aarde doormaakt voor uiteindelijk het verbazingwekkende vermogen om op te stijgen ontstaat en hij honderden meters omhoog komt. Maar we weten wel dat artesische bronnen een enorme genezende kracht hebben.

Het fotograferen van waterkristallen
Dr. Emoto maakt vriescoupes van ijs en legt die onder de microscoop. Zuiver bronwater blijkt prachtige hexagonale kristallen te vertonen. Terwijl het water van een chemisch verontreinigde rivier die harmonische vorm verloren heeft: je ziet alleen maar chaotische, amorfe kristallen. De volgende stap van Emoto’s onderzoek was dat hij het water eerst bloot stelde aan muziek alvorens het te bevriezen en onder de microscoop te bekijken. Wat bleek: als hij het water mooie, klassieke muziek had ‘laten horen’ verschenen weer prachtige harmonische kristallen in het ijs; draaide hij b.v. heavy metal muziek dan ontstond er weer chaos in de ijskristallen. Als het water onnatuurlijke informatie krijgt toegediend kan het geen harmonisch hexagonaal kristal vormen. Weer een volgende stap in het onderzoek was: Emoto liet het water een tijd lang staan op geschreven woorden: het woord liefde of vrede leverden weer prachtige beelden op terwijl de woorden oorlog of haat weer chaos deden ontstaan in de kristallen.

           water 4                                                                    Liefde

water 5                                                                   Idioot

Vergelijkbare resultaten werden gevonden als het water 24 uren stond op een foto. Je kunt dan grondvormen van de foto gaan herkennen in de vorm van de gevormde ijskristallen. Kan het water horen of kan het lezen en heeft het water een geheugen? Het water heeft blijkbaar het vermogen om de informatie waaraan het blootgesteld wordt op te slaan. Het kan op de één of andere manier de aangeboden frequenties (imprint) vasthouden en doorgeven. Dit door Emoto ontekte fenomeen kan heel goed dienen als verklaring voor het feit dat homeopathische geneesmiddelen, die zover verdund zijn dat er geen moleculen meer inzitten van de oorspronkelijke stof, toch een geneeskrachtige werking kunnen hebben.

De woordziel en morfogenetische velden
In Japan denkt men dat elk woord een ziel heeft. Laten we het woorddankbaarheid nemen. Als ik het uitspreek, stoot ik niet zomaar een ris fonemen uit, maar geef ik betekenis en een gevoel weer. We geloven dat een woord dit vermogen tot overdracht bezit omdat het meedeelt in de woordziel en haar boodschapper is, of, preciezer uitgedrukt, haar vertegenwoordiger. Door ‘dank je’ te zeggen sluit ik me aan op de ziel van het woord en vibreer ik in harmonie ermee. En, zoals verwacht, water dat een reeks verschillende Japanse karakters te zien kreeg, vormde totaal verschillende kristallen.

De bioloog Rupert Sheldrake heeft het over een morfogenetisch veldwaarin alle informatie is opgeslagen in de vorm van vibraties. Het morfogenetisch veld ‘dank je’ groeit als iemand die woorden uitspreekt – of ze zelfs maar denkt. Hoe sterker een morfogenetisch veld, des te gemakkelijker wordt het voor ieder ander om die specifieke woorden uit te spreken en des te waarschijnlijker zal dat gebeuren. Een voorbeeld hiervan is het fenomeen van de honderdste aap, dat voor het eerst werd waargenomen aan het eind van de jaren vijftig van de vorige eeuw, op een noordelijk Japans eiland. Een groep gedragswetenschappers merkte op dat apen op het eiland hun aardappelen wasten voor ze ze opaten. Waarschijnlijk was één van hen hiermee begonnen en bootsten de anderen zijn gedrag na. Ze moeten hebben ontdekt dat de smaak van een gewassen aardappel veel beter was dan van een ongewassen exemplaar. Uiteindelijk waren er honderd apen op dat eiland die op deze manier aten. Toen gebeurde er iets fascinerends: plotseling gingen apen op een ander eiland ook hun aardappelen wassen; maar ze begonnen hiermee niet één voor één, zoals op het eerste eiland, maar alle tegelijk, alsof de dieren daar hun verteld hadden over hun ontdekking. Er was echter geen contact tussen beide groepen geweest. Middels dit fenomeen valt de theorie achter het morfogenetisch veld uit te leggen. Door het gedrag van de eerste groep apen ontstond een veld van vibraties dat de informatie bevatte ‘gewassen aardappels smaken lekker’. Bij een bepaalde kritische massa (de honderdste aap) werd het veld sterk genoeg om deze informatie op anderen over te dragen.

water 6                                                                   Hoop

Net zoals handelingen een morfogenetisch veld voortbrengen, doen ook woorden dit; en elk woord levert zijn eigen individuele bijdrage. Ongeveer als een hologram waarin elk onderdeel het hele beeld bevat.

De ongekende kracht van de woordziel
Als we een gedachte hebben en haar bekrachtigen door te geloven dat ze waar is of door haar uit te spreken, slaan we het vibratiepatroon op in het water van ons lichaam, en dit uit zich als bijpassende vibratie, overal om ons heen en verder weg, buiten ons fysieke zelf. Op deze manier beïnvloeden we onze omgeving en anderen reageren erop. We krijgen dus de passende feedback, die vervolgens weer zowel onze vibraties als het morfogenetisch veld versterkt. Dit laat zien hoe belangrijk het is met zuivere bedoelingen te denken en te spreken.

Daarom is het zo ontzettend belangrijk dat we elkaar altijd met liefde en respect bejegenen want zelfs onze gedachten, maar vooral ook de woorden die we uitspreken hebben altijd effect op jezelf en op de ander. Zo kunnen wij ons, vanuit de kennis over de woordziel en het morfogenetische veld, weer veel bewuster worden van de effecten die wij op anderen hebben.Water is een heel eerlijke spiegel. De beelden van Dr. Emoto laten ons duidelijk zien dat het eigenlijk heel eenvoudig is om een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het water, dus aan de kwaliteit van leven, dus aan het welzijn van onze gehele aarde.

water 7 (1)A Water crystal of “Chi of Love” (by Mr. Jwnai)

 

water 7 (2)A Water Crystal of “Thank you”   in Japanese

 

 

water 7 (3)Water Crystal at Jujiwara dam after offering a prayer by a monk

Bron:
http://www.menssana.nu/pages/nl/het-centrum/onze-ideologie/masaru-emoto-geneeskracht-van-water.php

Share
Comments Off on Geneeskracht van water